Lääkehoidon kokonaisarviointi

Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle jonkin terveyshaitan tai hankalan haittavaikutuksen? Onko lääkehoidossa muita ongelmia?

Kuka tekee?

Lääkehoidon kokonaisarviointi on lääkärin päätöksenteon tueksi kehitetty moniammatillisen yhteistyön malli. Siihen osallistuvat erityiskoulutetut farmasian ammattilaiset yhteistyössä hoitavan lääkärin ja tarvittaessa muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lääkehoidon kokonaisarviointi on potilaan lääkityksen tarkistuksen tai lääkehoidon arvioinnin yhteydessä esille tulleiden ongelmien ratkaisemista moniammatillisessa tiimissä. Se sisältää lääkärin arvioinnin lisäksi farmasian ammattilaisen ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arvioinnin ongelmasta ja sen mahdollisista syistä toimenpide-ehdotuksineen. Lääkehoidon kokonaisarviointi edellyttää yhteistyötä potilaan tai hänen omaisensa kanssa.

Mitä tehdään?

Lääkehoidon kokonaisarviointi on tarkoituksenmukaista tehdä vain silloin, kun lääkehoidon arvioinnilla ei ole saatu potilaan lääkitystä kuntoon. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa käytetään tietoja potilaan terveydentilasta, sairauksista ja lääkityksestä sekä tietoa siitä, miten potilas ottaa lääkkeensä ja on sitoutunut hoitoonsa, laboratoriotutkimusten tuloksista ja aina, kun se on mahdollista, myös tietoa potilaan käsityksistä omasta hoidostaan. Tämän vuoksi lääkehoidon kokonaisarviointiin liittyy potilaan haastattelu sekä mahdollinen kotikäynti, sillä sen yhteydessä voi selvitä keskeisiä lääkitysongelmiin liittyviä tekijöitä. Lääkehoidon arvioinnissa lääkäri tekee aina tarvittavat korjaustoimenpiteet potilaan lääkitykseen. Lääkehoidon kokonaisarviointiin kuuluu tärkeänä osana myös lääkehoidon vaikutusten muutosten seuranta. Lääkäri vahvistaa tarvittavat korjaustoimenpiteet lääkehoitoon merkitsemällä tiedon potilaskertomusjärjestelmään. Lääkäri merkitsee tiedon myös siitä, jos korjaustoimenpidettä ei tarvita.

Mikä on lopputulos?

Tuottaa laajamittaisen selvityksen potilaan lääkehoidon ongelmista osana kokonaisvaltaista hoitoa. Mahdollistaa lääkitysongelmien ratkaisemisen kaikkein haastavimmilla monilääkityillä potilailla.

Jos teillä on lääkehoidon kokonaisarviointiin liittyviä kysymyksiä, voitte olla meille yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai paikan päällä apteekilla.